Tag: โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ

ความจำเป็นของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันความจำเป็นของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ในยุคปัจจุบัน เมื่อโลกก้าวเข้ามาสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้สาย โทรศัพท์มือถือจึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสาร และได้แทรกซึมไปกับการใช้ชีวิตประจำวันทุกช่วงเวลาไปอย่างไม่รู้ตัว จนทำให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการใช้ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งทำให้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้แล้ว วันนี้เรามาดูถึงความสำคัญของเจ้าโทรศัพท์มือถือกันเลยดีกว่า  ความสำคัญของโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร ในอดีตหลายคนมักจะคุ้นชินกับการติดต่อกันผ่านการเขียนจดหมายที่หลายวันกว่าจะไปถึง ทว่าในปัจจุบันนั้น ถ้าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแล้ว สามารถโทรหากันได้เลยภายในไม่กี่วินาที อีกอย่างเป็นเครื่องมือที่สร้างสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดี เช่น นักเรียนเดินทางไปศึกษาต่างจังหวัด ...